Nya hästföreskrifter – vad innebär de, och varför ser de ut som de gör?

Nyligen presenterade Jordbruksverket nya hästföreskrifter. Reaktionerna lät inte vänta på sig. Men vad innebär egentligen föreskrifterna och varför ser de ut som de gör? Karolina Wall från Jordbruksverket tar plats i Heta stolen under Hästföretagarforum den 4 april för att ge svar på alla frågor.

– Enkelt uttryckt kan man säga att förändringarna i hästföreskrifterna handlar om att vi nu har fokuserat på funktionsregler istället för detaljer om hur man ska uppnå funktionen, säger Karolina Wall.

Anledningen till det är att hästars behov kan tillgodoses på många olika sätt, och tanken är att inte skapa regler som begränsar. Istället hoppas Jordbruksverket på att nya idéer föds för att lösa behoven.

– I de gamla föreskrifterna stod det till exempel att materialet i boxar och spiltor ska tåla hästsparkar. Nu står det att materialet inte ska öka skaderisken. Funktionen är hela tiden att hästarna ska ha det så bra som möjligt, menar Karolina Wall.

En annan förändring är att de allmänna råden i princip är borttagna, eftersom de mest skapade förvirring om vad som var en regel och vad som var ett råd. Det blir med all säkerhet en intressant frågestund i Heta Stolen under Hästföretagarforum den 4 april kl 10:00.