Så blir du en attraktiv arbetsgivare i hästnäringen

Trots att det utbildas såväl hästskötare, som ridlärare och tränare, är det många arbetsgivare som har svårt att hitta och behålla personal. Varför är det så svårt att lösa kompetensförsörjningen och hur kan hästföretag bli attraktiva arbetsgivare? I ett seminarium under Hästföretagarforum den 24 februari delar Sara Westholm, arbetsmarknadsansvarig hos Hästnäringens Nationella Stiftelse, med sig av forskning, fakta och erfarenheter.

sara westholm

Tungt arbete, långa arbetsdagar och minimalt med pengar i plånboken. Det har länge varit verkligheten för dem som väljer ett arbetsliv inom hästnäringen, en näring som omsätter mer ca 32 miljarder varje år. Samtidigt finns det få yrkesgrupper som värderar sitt arbete högre än just de som arbetar inom hästnäringen. Passionen till hästen är stark, men yngre generationer vill ha mer än så:

– Dagens unga är betydligt mer inriktade på en trygg anställning, rimlig lön och god arbetsmiljö, än vad tidigare generationer varit. Det är egentligen inte brist på folk, utan på vad man erbjuder, säger Sara Westholm och sätter fingret på en öm punkt;
– Vi talar aldrig om vad det faktiskt kostar att ha häst och driva hästverksamhet. Därmed lurar vi både oss själva och kunderna. Jag tror att många hästföretagare inte tar ut de kostnader som krävs för att verksamheten ska vara hållbar. Samtidigt ser vi att det finns mycket att göra kopplat till lösningar för att jobba effektivare och smartare.

Det är alltså en stor reform som ska till för att lösa hästnäringens arbetskraftsdilemma. Samtidigt finns det undersökningar som tydligt visar att de företag som investerar i arbetsmiljö har bättre resultat.

Under seminariet på Hästföretagarforum får deltagarna kalla fakta, men också en del tips och idéer som kan skapa attraktivare arbetsplatser.

– Hästnäringen har ett guldläge, det gäller bara att förvalta det på bästa sätt, säger Sara Westholm.