Regler och goda råd för hästverksamheter

När och till vem behöver jag anmäla hästverksamhet, vad krävs kring gödselhantering och vilka mått på hagar och boxar gäller egentligen? Det, och den brännheta frågan om hästpass, kommer Märta North, från Jordbruksverket, reda ut under Hästföretagarforum. Hon gör det utifrån fyra olika verksamhetsexempel, som följs upp av LRF Konsult utifrån företagarperspektivet. Det är med andra ord upplagt för en fullspäckad föreläsning!

För den som håller häst – i verksamhet eller på hobbynivå – finns en rad regler att ta hänsyn till.

– Många känner sig vilsna kring vad som egentligen gäller, medan andra inte känner till att vissa regler finns. Därför har vi valt att bygga upp föreläsningen utifrån fyra konkreta exempel, som många känner igen sig i. Dessutom finns vi på plats med monter för att svara på frågor, säger Märta North.

Verksamhetsexemplen går igen i LRF Konsults föreläsning om skatter, regelverk och för- och nackdelar med olika bolagsformer i de olika verksamheterna.

– Jag kommer att belysa när det är smart att byta från enskild firma eller förening till aktiebolag, vad man ska tänka på för att hitta lönsamhet i sin verksamhet, samt vad Skatteverket tittar mest på. Dessutom kommer jag att ge en del råd som kan vara värdefulla när man vill ställa om sin verksamhet eller expandera, säger Carl Dyrendahl som jobbar med hästföretag hos LRF Konsult i Halland.

Verksamhetsexemplen, som Märta och Carl utgår ifrån är i korthet:
• En ridskola med behov av renovering och ombyggnation från spiltor till boxar och utökning av verksamheten.
• Ett utbildnings/försäljnings/tävlingsstall med import och försäljning av hästar, samt hästar för utbildning.
• En uppfödare som funderar på expansion till inackorderingsverksamhet och seminstation.
• Ett inackorderingstall som vill bygga upp en rehabklinik.