Om Hästföretagarforum

Hästföretagarforum är ett seminarium som arrangeras av Gothenburg Horse Show och EuroHorse gemensamt i samband med världscuptävlingarna i Göteborg.

Hästföretagarforum är ett seminarium som arrangeras av Gothenburg Horse Show och EuroHorse gemensamt i samband med världscuptävlingarna i Göteborg.

Alla som är intresserade av företagarfrågor inom hästnäringen är välkomna att delta i seminarierna som belyser marknadsföring, affärsutveckling, juridik, ekonomi och försäljning på ett intressant och inspirerande sätt. För det får aldrig vara tråkigt på Hästföretagarforum!
Hit kommer man för att inspireras, få kunskap och nätverka, och att lyssna på experter och ta del av företagarnas egna erfarenheter ur verkligheten.

Idén att starta Hästföretagarforum kläcktes vid ett möte hösten 2009. Gothenburg Horse Show och EuroHorse hade länge funderat på att skapa ”ett tredje ben”, ett evenemang som kompletterade showen och mässan, men inte riktigt kommit fram till något. Vid ett möte med bland andra Magnus Nordgren på Jordbruksverket kläcktes idén om att arrangera en öppen seminariedag dit alla som var intresserade av frågorna var välkomna. Sagt och gjort. Med stöd av Jordbruksverkets Livskraftigt Hästföretagande skapades snabbt ett program och Hästföretagarforum arrangerades första gången i februari 2010.

Samtliga stora hästorganisationer ställde sig bakom arrangemanget och bidrog med att sprida informationen så att seminariesalen blev fullsatt.

Robert Solin, till vardags chefredaktör på Hästmagazinet, engagerades som moderator och Marie Lundmark, som varit med och kläckt idén, fick uppdraget som projektledare.

Ambitionen med Hästföretagarforum har alltid varit att skapa ett riktigt bra program för en rimlig kostnad för publiken. Därför har flera värdefulla samarbetspartners knutits till Hästföretagarforum.

HUVUDSPONSOR

Samarbetspartners

Arrangörer