Så blir hållbarhetsarbetet till affärsnytta

Lövsta Stuteri är det första ISO-certifierade stuteriet med tränings- och tävlingsverksamhet. Just certifiering kan verka som en utopi för många hästföretagare, men faktum är att miljö- och hållbarhetsarbete är ganska enkelt att få in i vardagen. Under Hästföretagarforum berättar Alexandra Mörner och Tinne Vilhelmson-Silfvén om hur hållbarhet går som en röd tråd genom verksamheten. Samtidigt lanseras en purfärsk rapport som ger konkreta råd och visar hur det är ställt med miljö- och hållbarhetsarbetet i hästnäringen.

Säg miljö och hållbarhetsarbete, och många drar en djup suck och tänker kanske på ensilageplasten som borde åkt till återbruket för länge sedan. Men hållbarhetsarbete är så mycket mer än så. Det var bakgrunden till att Alexandra Mörner initierade en minirapport som Camilla Välimaa från Det Naturliga Steget och Jenny Blomberg från Zeromission arbetat fram i samarbete med Svenska Ridsportförbundet och Got Event.

– Vi inom hästvärlden har ofta ett passionerat förhållande till djur och natur men det finns mycket att göra när det gäller hållbarhetsfrågor. Lövsta Stuteri har under många år bedrivit ett systematiskt hållbarhetsarbete och manar nu till kraftsamling. Om vi är fler som arbetar tillsammans kan vi driva förändring, säger Alexandra Mörner.

Rapporten är ett första steg för att öka takten på hållbarhetsarbetet inom hästnäringen. Förhoppningsvis är den ett startskott på fler projekt framöver som ska få oss och våra hästar att bli planetskötare.

– Seminariet ger kunskap om våra globala utmaningar med hästen som utgångspunkt, men framförallt serveras konkreta idéer om hur du själv kan börja arbeta med frågan. De företag, stora som små, som sätter hållbarhetsarbetet i relation till affärsnytta är ofta de som lyckas bäst. Hållbarhetsarbete omfattar inte bara miljöfrågor utan även sociala och ekonomisk aspekter, menar Alexandra Mörner.

Seminariet avrundas med en paneldiskussion med:
• Tinne Vilhelmson Silfvén, Stuteri- och utbildningschef på Lövsta Stuteri
• Camilla Välimaa, Det Naturliga Steget
• Gabriella Bragée, ordförande i Svenska Ridsportförbundets Miljö- och Hållbarhetsutskott
• Lotta Nibell, VD för Got Event