Trender – utmaningar och möjligheter inom hästnäringen

Vårt samhälle förändras i snabb takt, vilket påverkar efterfrågan och förväntningarna på ridskolor och övriga hästnäringen. Under Hästföretagarforum den 22 februari ägnas en stor del av förmiddagen åt vilka trender som påverkar hästföretagare och hur. Trendblocket inleds med en undersökning kring Morgondagens ridskola och avslutas med en paneldiskussion och trendspaning.

– Ridskolan erbjuder många positiva värden som till exempel rehabilitering, sjukgymnastik och en frizon där det är legitimt att stänga av telefonen ett par timmar. Det innebär spännande möjligheter. Samtidigt utmanas ridskolan av ökande behov av individanpassade lösningar, säger Markku Söderberg, som under Hästföretagarforum berättar om en trendrapport som SvRF:s Ridskole- och anläggningssektion låtit ta fram.

Rapporten Morgondagens ridskola är en undersökning som försöker ge svar på vilka samhällstrender som kommer att forma ridskolorna år 2025. Utifrån rapportresultaten har flera workshops genomförts runt om i landet för att söka svaren på hur ridskolorna kan möta trenderna.
Det blir till exempel svårare och svårare att få ideella krafter att ställa upp, samtidigt som allt fler svenskar är beredda att betala mer för det de vill ha.

– Trenden att individen står i centrum är mycket stark. Det utmanar den svenska ridskolemodellen där alla elever kommer en gång i veckan och får samma utbildning, säger Markku Söderberg.

Förmiddagen avrundas med en vidare trendspaning i panelform där publiken bjuds in i diskussionen.