Färska siffror om hästnäringen levereras under forumet

Hur fördelar sig hästhållarnas marker mellan rasthagar och beteshagar? Hur många hästar finns i näringsverksamhet? Vilka strömedel används mest, och hur har hästhållningen utvecklats mot mer hästhållning i stall med boxar respektive lösdriftsanläggningar? Jordbruksverket berättar svaren under Hästföretagarforum den 21 februari, då den purfärska fördjupade undersökningen om Hästhållningen i Sverige lanseras.

– Vi gjorde en liknande undersökning 2010 med i princip samma frågor, så nu kan vi jämföra resultaten och se skillnader, säger Magnus Nordgren från Jordbruksverket.

Undersökningen tar också upp hur många personer som är sysselsatta av hästhållarna som har näringsverksamhet, samt vilken utbildning och bakgrund hästhållarna har. Här har det skett en hel del förändringar sedan den förra undersökningen genomfördes.

– Jag vill inte avslöja några siffror nu. De kommer på Hästföretagarforum, men jag kan säga att näringen har blivit ännu starkare än tidigare. Det är också imponerande att två av tre som fått enkäten har tagit sig tid att svara, säger Magnus Nordgren.

Totalt distribuerades 3 680 enkäter, varav större delen till de personer som 2016 angav att de hade hästar på sin fastighet i Jordbruksverkets stora hästräkningsundersökning. Anläggningarna varierar från stora travanläggningar till mindre fritidsstall.