Snart svart på vitt om hästnäringens omsättning

Hästnäringen är stor, så mycket vet vi. Men hur stor, och hur ser den ut i olika delar av landet? Det har länge efterfrågats svar och snart är det verklighet! Under Hästföretagarforum den 21 februari får deltagarna veta mer om arbetet att ta fram hästnäringens samhällsekonomiska effekter.

I princip alla näringar har nyckeltal som berättar hur mycket näringen omsätter, hur många anställda som är sysselsatta och hur branschen utvecklas över tid. Just nu pågår ett intensivt arbete med att samla in alla tillgängliga datakällor för hästnäringen. Allt samlas i en vedertagen modell för att räkna ut samhällsekonomiska effekter. Utvecklingsprojektet av statistikmodellen genomförs av Högskolan Dalarna och slutrapporten beräknas vara klar till sommaren.

– Eftersom vi använder samma beräkningsmodeller som andra branscher gör, kommer hästnäringen att kunna jämföras på ett korrekt sätt med övriga branscher och följas över tid, säger Stefan Johanson VD för Hästnäringens Nationella Stiftelse, HNS, som är en av initiativtagarna till projektet.
Till modellen samlas siffror och data från Jordbruksverkets undersökningar, alla avelsorganisationer, samt de olika tävlingssystemens siffror inom trav, galopp och ridsport. Bland annat.

– Det handlar om allt ifrån vad en häst genererar i samhällsekonomiska effekter till vad det kostar att ha en häst i träning, från stallhyra och utrustning till transportkostnader och så vidare. Resultaten kan brytas ner på olika discipliner och regionala nivåer, fortsätter Stefan Johanson.
Parallellt med utvecklingsprojektet löper ett forskningsprojekt som finansieras av Stiftelsen Hästforskning. Forskningsprojektet beräknas vara klart om cirka ett år.

– Tillsammans kommer det här att bli ett lyft för hästnäringen. Det ska bli roligt att få delge möjligheterna och innehållet under Hästföretagarforum den 21 februari i Göteborg, säger Stefan Johanson.

Statistikmodellen finansieras av HNS, Svensk Travsport, LRF Häst, ATG, Västra Götalandsregionen, EuroHorse/Svenska Mässan, Högskolan Dalarna samt ett antal offentliga finansiärer såsom regioner och länsstyrelser.