Kvalitetsmärkt hästverksamhet – hur fungerar det?

De flesta branscher har en eller flera olika kvalitetssystem som man arbetar med. Olika delar av hästnäringen har haft egna märkningar utifrån sina respektive verksamheter, men en övergripande märkning har saknats. Tills nu! Under Hästföretagarforum den 4 april berättar Erica Lindberg från LRF Häst och Lotta Löfstrand från Örebro Fältrittklubb mer om Kvalitetsmärkt Hästverksamhet.

– Med tanke på att det fanns flera bra kvalitetssystem var vi osäkra på om det verkligen fanns ett behov av en övergripande kvalitetsmärkning, men det gjorde det, visade en enkät, berättar Erica Lindberg, verksamhetsledare på LRF Häst.

Anledningen är att de system som finns för ridskolor och licencierade travtränare inte täcker in en stor del av alla övriga hästföretagare, till exempel uppfödning, inackordering och hästutbildning.

– Kvalitetsmärkt hästverksamhet innebär att man följer de lagkrav som finns inom arbetsmiljö, hästhållning, klimat och miljö. Alla hästverksamheter kontrolleras utifrån samma krav som ingår i regelverket, säger Erica Lindberg.

Det finns också ett separat system avsett för hästgymnasier som HYN ansvarar för. Det bygger på särskilda kvalitetskrav för branschen.

Den som vill certifiera sig kontaktar SMAK Certifiering AB och skickar in en ansökan. Därefter får man tillgång till regelverket och får reda på vad som krävs för att bli certifierad. Det är kostnadsfritt. Om man sedan beslutar sig för att genomföra certifieringen gör man först en egen revision och bokar sedan en revisor från SMAK Certifiering AB som besöker företaget och utför en oberoende granskning.

– Hästföretagaren får direkt feedback på om, och i så fall vad som behöver åtgärdas och har därefter tre månader på sig att åtgärda eventuella avvikelser. Om resultatet godkänns granskas revisionen av ytterligare en revisor innan verksamheten får sitt certifikat, berättar Erica Lindberg.

Priset för certifieringen avgörs av storleken på hästverksamheten.
Kvalitetsmärkningarna är framtagna av RISE Certifiering AB och SMAK Certifiering i samarbete med Hästnäringens Yrkesnämnd, Hästnäringens Nationella Stiftelse, LRF Häst och Hästföretagarna.

Lotta Löfstrand på Örebro Fältrittklubb ansvarar för en av de verksamheter som testat systemet innan driftstättning. Tillsammans tar Lotta Löfstrand och Erica Lindberg plats i Heta stolen under Hästföretagarforum kl 9 för att berätta mer om kvalitetssystemet och vad som händer nu.

För mer information, kontakta:

Erica Lindberg, verksamhetsledare LRF Häst, erica.lindberg@lrf.se
Marie Lundmark, projektledare Hästföretagarforum, marie.lundmark@ellberga.com