Så kan hästföretagare dra nytta av Sveriges första hästföretagarstrategi

Under drygt ett års tid har hästnäringen träffats regelbundet för att gemensamt arbeta fram Sveriges första nationella strategi för hästföretagande. Under Hästföretagarforum berättar Carl Dyrendahl från LRF Häst vad strategin innehåller och hur den kan användas.

hf_handlingsplanBakgrunden till strategin är att LRFs Hästdelegation såg ett behov av en bredare samling av hästnäringen för att gemensamt föra fram hela hästnäringens problematik, önskningar och inspel med enad röst. Därför har förankringsarbetet med strategin varit en viktig del. Samtliga stora hästorganisationer har varit med i framtagandet och många tillfällen för inspel från företagare har getts, bland annat under Hästföretagarforum 2018.

– Tanken med strategin är att tala med en röst mot omvärlden. För att strukturera arbetet har tre strategiska områden valts ut som fokus i strategin; Regler och villkor, Konsument och marknad samt Kunskap och innovation. De insatser som krävs för att utveckla förutsättningarna för ett livskraftigt hästföretagande sorterar väl in under dessa områden, menar Carl Dyrendahl, som äntrar Hästföretagarforums scen för fjärde gången.

För varje område finns en arbetsgrupp som tagit fram mål och ansvarar för handlingsplanens aktiviteter på området.

– Strategin synliggör att intresseorganisationerna driver hästföretagarnas frågor. Vi jobbar gränsöverskridande med till exempel bygglovsfrågor, konsumentköplagen och andra frågor som är gemensam för hela hästnäringen. Vår förhoppning är att det kan ge resultat i form av regellättnader på sikt, säger Erica Lindberg, verksamhetsledare för LRF Häst.

Strategin sträcker sig till 2030, men handlingsplanerna med aktiviteter kopplade till varje område uppdateras och förändras löpande.

Här kan du läsa hela strategin: https://www.lrf.se/hastforetagarstrategi