Årets Hästföretag utsett - Ågesta gård och ridskola

I samband med Hästföretagarforum den 4 april, utses för andra året Årets Hästföretagare av Hästföretagarcentrum, det vill säga LRF Häst, LRF Konsult, HNS och HRA. Årets pris går till Ågesta gård och ridskola AB, som driver ridskola med 64 hästar, ridsportbutik, kafé, dressyrstall, vattenträning och konferensverksamhet. Förutom att motta utmärkelsen, kommer Kristian von Krusenstierna, som är en i familjen von Krusenstierna som driver verksamheten, att hålla ett seminarium under forumet, där han berättar om företagets resa och framtidsplaner.

– Ågesta gård och ridskola är en förebild inom hästnäringen. Företaget är ett utmärkt exempel på när ett diversifierat landsbygdsföretagande utgör en framgångsrik verksamhet i en tätortsnära miljö. Syftet med priset Årets Hästföretagare är att lyfta fram goda exempel på framgångsrika hästföretagare som också är bra förebilder och kan inspirera andra, säger Erica Lindberg, verksamhetsledare för LRF Häst.

Familjen har varit på Ågesta gård sedan 1910, men det var först på 1960-talet som korna byttes ut mot hästarna och det moderna jordbruket med hästverksamhet kom in i bilden. På 1970-talet startades ridskolan som idag omfattar 64 hästar och undervisning från knatteverksamhet till avancerad nivå. På gården finns även ett gårdskafé med hemlagad mat och bakverk, en konferensverksamhet, en ridsportbutik och en rehabverksamhet med vattenträningsband. Dessutom bedrivs dressyrverksamhet på landslagsnivå med ca 15 hästar. I basen finns fortfarande gårdsdriften med vallproduktion, betesproduktion och ett 30-tal kor som håller naturen öppen. Det nyaste tillskottet i verksamheten är en satsning på solceller som på sikt ska leda till att den stora anläggningen med två ridhus, stallar och övriga utrymmen blir självförsörjande på el.

– Hela familjen är engagerade i verksamheten och vi gillar alla utveckling och nya projekt. Utmärkelsen är ett fint kvitto på att vi gör rätt saker och sporrar förstås till fortsatt utveckling, säger Kristian von Krusenstierna som jobbar i familjeföretaget tillsammans med sin syster Anna och deras respektive Linda och Joachim, samt mamma Margaretha och ytterligare ett tiotal anställda.

Motivering till Ågesta gård och ridskola som Årets Hästföretag 2019:
Med fokus på hållbarhet för hästar, människor och miljö visar Ågesta Gård och Ridskola AB ett nytänkande utöver det vanliga. Företaget är ett utmärkt exempel på när ett diversifierat landsbygdsföretagande utgör en framgångsrik verksamhet i en tätortsnära miljö. På ett långsiktigt och innovativt sätt har företaget löpande utvecklats genom att ständigt skapa nya attraktiva erbjudanden till sina kunder och bättre förhållanden för sin personal. På Ågesta erbjuds besökaren upplevelser som kännetecknas av god hästhållning, värdefull och jämlik rekreation för alla, biologisk mångfald samt ett gott affärsmannaskap.

Fakta Årets Hästföretagare
Utmärkelsen Årets Hästföretagare har utsetts via nomineringar i ett webbformulär öppet för alla, som spridits via hästorganisationernas hemsidor. En jury av representanter från LRF Häst, HNS, LRF Konsult och Hästnäringens Riksanläggningar har utsett Ågesta Gård och Ridskola AB som tilldelas ett utbildningsstipendium värt 50 000 kr.