Pionjärerna inom smart kameraövervakning delar med sig av erfarenheter

Vet du vad hästen gör på nätterna? Det vet Videquus, som sedan lanseringen av sina smarta kameror för 2 år sedan har filmat 100-tals hästar dygnet runt. Slutsatserna har lett fram till en helt ny intelligent kamera som ringer upp hästägaren vid avvikelser och jämför hästen med alla andra hästar som övervakas av Videquus. Men företagsresan har inte varit enkel från start till dags dato. Under Hästföretagarforum den 20 februari får vi höra både om den senaste tekniken och erfarenheterna att vara pionjär inom horsetech.

VQDe flesta hästägare har nog varit med om det. Känslan av att hästen inte riktigt är sig lik. Inte sjuk, inte halt, men inte sitt vanliga jag. Ridpasset känns inte som det ska, men det går inte att sätta fingret på vad som är fel. Någon dag senare är allt som vanligt igen. Men en vecka senare är det likadant igen.

– Om man vet att hästen till exempel rullat fast under natten eller varit mer orolig än vanligt, är det enkelt att ta hänsyn till det och faktiskt bli en bättre hästägare. Men utan kunskapen är det omöjligt! Säger Linus Jernbom, VD för Videquus.

Sedan lanseringen av de intelligenta kamerorna har mängder av data registrerats och behandlas. Miljontals timmar filmade hästar har skapat förutsättning för både människor och datorer att lära sig vad som är avvikande beteende för de allra flesta hästar, men också vad som är normalt för enskilda hästar, men inte för andra. Resultatet presenteras nu i en uppdaterad variant av tjänsten Videquus 2.0.

– Vi visste från början att vi hade en unik produkt, men det var många delar som behövde trimmas innan den blev så bra som vi ville. Vid lanseringen hade vi storstilade planer på expansion, men vi valde att strypa försäljningen efter några månader och istället fokusera på utvärdering och utveckling. Produkten var bra, men behövde lära sig mer för att bli riktigt bra. Det är den nu! Våra kunder och ambassadörer med bland annat flera landslagsryttare har varit fantastiska i hjälpen att vidareutveckla Videquus, säger Linus Jernbom.

I dagarna lanseras den uppdaterade varianten av den intelligenta kameran. Affärsplaner är reviderade och uppdaterade. Företaget har tagit många modiga beslut för att å ena sidan möta marknadens krav, å andra sidan bevara och utveckla sin unikitet.

Under Hästföretagarforum den 20 februari i Göteborg berättar Videquus om sina erfarenheter.