Så blev prestationsmiljön Skästa gård energieffektiv

Skästa gård är en prestationsmiljö i ständig utveckling. Sedan Louise Haaga köpte gården för 14 år sedan har den vuxit från 35 boxar till 98. Men när elräkningen landade på 300 000 kr per år behövde något göras. Lösningen blev dels en investering i solceller, dels en uppdatering till LED-belysning. Under Hästföretagarforum i Göteborg den 20 februari, tas publiken med på en spännande utvecklingsresa.

Skästa gård ligger utanför Västerås och omfattar över 100 hektar mark, ett gigantiskt ridhus, flera uteridbanor, ett 70-tal rasthagar och flera beteshagar och lösdrifter. Stallplatserna fördelar sig på flera olika stall – från uteboxar till lyx. Här finns något för alla, oavsett mål och greninriktning.

– Det ska vara en välkomnande och optimal prestationsmiljö oavsett vilket mål du har. Vi har tränare i hoppning och dressyr knutna hit, men alla discipliner finns representerade, säger Louise Haaga, som äger gården och driver den tillsammans med sin familj och 7 anställda.

Egentligen tyckte Louise Haaga att gården var alldeles för stor när hon köpte den, vilket var i psolceller rincip samtidigt som hon bröt ryggen och nacken i ett otäckt fall under Strömsholmstävlingarna. Men idag är hon glad att ha så mycket mark och byggnader. Det har varit förutsättningen för att utveckla gården till det den är idag.

– Vi jobbar hela tiden med utveckling av alla delar. Jag är mest fokuserad på hästarna och utvecklingen kring ekipagen, medan pappa och min man klurar på hur gården kan uppdateras på andra sätt, till exempel för att minska elkostnaderna, säger Louise ärligt.

Efter en hel del research landade man i att investera i solceller och våren 2018 satt de 630 solcellerna på plats på stalltaket och en del av ridhustaket.

– Vi fick en flygande start – sommaren 2018 var ju helt fantastisk ur solperspektiv. Men det behöver egentligen inte vara så extremt soligt för att de ska vara effektiva. Nu vet vi att solcellerna står för ungefär hälften av vårt behov. Det innebär att vi halverat elkostnaderna per år, konstaterar Louise Haaga.

SkästaUnder ungefär samma period har belysningen på Skästa Gård uppdaterats till LED-belysningar och andra energisnåla alternativ i såväl ridhus som stallar och ute. Flera utrymmen har dessutom försetts med rörelsedetektorer för att lampor inte ska vara tända när ingen använder utrymmet.

Under Hästföretagarforum den 20 februari tar Louise Haaga med publiken på en resa som både inkluderar hur ett inackorderingsstall kan utvecklas till en prestationsmiljö för både hobby- och elitryttare, samt hur en hel anläggning kan energieffektiviseras. Det blir garanterat många aha-upplevelser!
För fullständigt program och biljettbokning, se www.hastforetagarforum.se

För mer information, kontakta:

Louise Haaga, 0703-72 14 63
Marie Lundmark, projektledare Hästföretagarforum, marie.lundmark@ellberga.com