Rehabilitering – lönsamt för både hästar och företag

 

På samma sätt som sjukskrivna medarbetare i ett företag rehabiliteras så att de kommer tillbaka och kan arbeta igen, är det oftast smartare att rehabilitera en häst för att den ska komma tillbaka till verksamheten. Alternativet att hitta en ny häst och skola in den i verksamheten blir ofta en dyr och tidsödande omväg. Under Hästföretagarforum den 20 februari berättar Mikael Theorén, Agria Djurförsäkring och Axel Wallman, veterinär hos Mälaren Hästklinik, vad modern rehab kan göra för dagens hästar och ger exempel på lyckade fall.

Är rehabilitering tidsödande och tveksamt eller lönsamt på kort och lång sikt? Den frågan ställde sig Agria och gjorde en djupdykning i statistik och historik för att finna svaren.

– Vi kom fram till att rehab är ett område med en stor outnyttjad potential som vi vill satsa mer på. Det handlar bland annat om att ge hästar med återkommande skador en ny chans att komma tillbaka till ett långsiktigt hållbart liv, säger Mikael Theorén, affärsområdeschef Häst och Lantbruk på Agria Djurförsäkring.

I den nya hästförsäkringen Agria Ridhäst ingår nu möjligheten att använda 10 000 kr per år av veterinärvårdsbeloppet åt rehab. Rehabiliteringen ska vara ett sätt att förbättra hästens möjlighet att läka ut skadan efter en veterinärvårdsbehandling. Behandlande veterinär ansvarar för att ta fram och följa upp en rehabplan. Det kan till exempel handla om vattenträning, massage eller anpassad tömkörning.

– Många hästägare är snabba med att ge upp när hästen skadar sig eller insjuknar. Men med tid, rehab och anpassad träning kan många hästar faktiskt komma tillbaka. Idag finns det dessutom både kunskap och hjälpmedel som ökar möjligheterna till tillfrisknande på ett sätt som inte fanns för bara 10 år sedan, säger Axel Wallman.

Under Hästföretagarforum den 20 februari får publiken ta del av räkneexempel på vad det kostar för en verksamhet med sjuka och halta hästar, samt exempel på framgångsrik rehabilitering.