Från forskning till världslansering av kvarkavaccin – Lyssna till Intervaccs spännande resa

Resan från idé, via forskning till kapital, börsintroduktion och godkännande har varit både lång och krokig, men om allt går som det ska, lanserar Intervacc sitt kvarka-vaccin under 2021. En affärsidé som gör bolaget värderat till 3 miljarder kronor redan idag, innan vaccinet är godkänt. Under Hästföretagarforum berättar Andreas Andersson, VD för Intervacc om hur företagsresan sett ut.

Kvarka finns i princip i hela världen och är en fruktad sjukdom. Förutom stort lidande och ibland till och med dödlig utgång för drabbade hästar, innebär ett kvarkautbrott i ett stall att verksamheten tvingas stänga ner i månader. Inkomstbortfallet blir snabbt stort. Behovet av ett bra och lätt-administrerat vaccin är därför enormt.
Men att ta fram ett vaccin tar tid och är oerhört kostsamt. I en värld där forskning inom jordbruket i första hand handlar om produktionsdjur som nöt, fågel och gris, är det ganska vågat att helt fokusera på ett vaccin till häst. Lägg därtill att ett helsvenskt företag skulle få ett vaccin godkänt och göra en världslansering. Det har aldrig hänt tidigare.

– Historien om Intervacc handlar mycket om starka drivkrafter hos grundarna och ett antal nyckelpersoner. De är otroligt olika – från duktiga forskare till entreprenörer, sociala genier och kunniga investerare – men de kompletterar varandra perfekt vilket gör att företaget och idén om ett kvarka-vaccin har kunnat utvecklas, säger Andreas Andersson, som idag leder Intervacc.

Förhoppningen är att få vaccinet godkänt i vår. I så fall kan vaccinationerna starta till hösten. Men det är många aspekter att ta hänsyn till.

– Vi måste till exempel ha tillräckligt många doser och kunna leverera över hela EU när det väl är dags. Det finns ca 60 miljoner hästar i världen och vårt mål är att kvarka-vaccin ska bli lika stort som influensavaccin för häst, säger Andreas Andersson.

Under Hästföretagarforum den 1 april berättar Andreas om Intervaccs resa från idé till framtidsvision. För som så ofta, startade företaget med några passionerade personer som ville förverkliga en idé.