Hur går en konkurs till? Under Hästföretagarforum får du svaren!

Få vet hur en konkurs går till förrän man ställs inför fullbordat faktum och då befinner sig i ett ekonomiskt och känslomässigt kaos. För hästföretagare finns ytterligare en dimension – vad händer med hästarna?
Hästföretagarforum har därför bjudit in Kronofogdemyndigheten för att reda ut vad som händer vid en konkurs och vad man kan tänka på innan konkursen är ett faktum.

Det finns ingen statistik över hur vanligt det är med konkurser just bland hästföretag, men för lantbruksföretag, där hästföretag ingår, ligger antalet konkurser ganska konstant på ca 100 per år. Vad som utlöser konkursen varierar förstås. Ibland är det långvariga ekonomiska problem som ligger bakom. Andra gånger kan det vara personliga omständigheter såsom skilsmässa och sjukdom. Oavsett orsak, är ofta den känslomässiga aspekten stor.

-De flesta tjänar på att avveckla företaget i tid istället för att gå i konkurs. Ett rådgivande möte med en jurist, kan vara en god idé när de ekonomiska bekymren hopar sig. Ibland kan en konkurs förhindras, säger Elisabeth Lindow, sektionschef på konkurstillsynen hos Kronofogden i Göteborg.

Ett företag som går i konkurs tas över av en konkursförvaltare som har till uppgift att avveckla bolaget för att få in pengar till betalning av skulderna. Eftersom en hästverksamhet är kostsam att driva, vill man sälja av värdet – hästarna – så snabbt som möjligt, vilket ofta ger underpriser.

-Vid en konkurs är det viktigt att ha avtal på plats, så att det tydligt framgår vem som äger hästarna. Det underlättar också om det finns inackorderingsavtal med eventuella hyresgäster. Det tydliggör vilka hästar som omfattas av konkursen och inte, säger Elisabeth Lindow.

Under Hästföretagarforum den 1 april får publiken veta hur alla stegen i en konkurs ser ut. Dessutom levereras några tankeväckande råd på vägen.

-Om det är ett aktiebolag som går i konkurs, så upplöses bolaget efter konkursen och företagaren kan gå vidare. Är det däremot en enskild näringsidkare som går i konkurs, finns skulderna kvar efter att konkursen avslutats, säger Elisabeth Lindow.