Många omvärldsfaktorer påverkar hästföretagen framöver

Många omvärldsfaktorer påverkar hästföretagen framöver

Börsras och inflationsökningar, el-brist, klimathot, skenande konstgödselpriser och höga bränslepriser. Men också hållbarhetsfokus, ändrade skatteregler och konsumentköplag. Samtidigt är det brist på utbildade hästar och köerna till ridskolorna fortsätter att öka. Och så ett riksdagsval på det. Hur påverkas hästföretagen de kommande åren? Årets stora seminariedag Hästföretagarforum inleds med en trendspaning utifrån omvärldsfaktorer.

Det kan vid en första anblick se mörkt ut för hästföretagare utifrån de omvärldsfaktorer som kan påverka branschen på olika sätt. Men det öppnar också upp för en rad möjligheter. Årets Hästföretagarforum inleds med en trendspaning där deltagarnas åsikter och inspel formar slutsatserna.

  • Det blir en interaktiv programpunkt där vi bollar upp en rad omvärldsfaktorer som många hästföretagare pratar med oss om just nu. Tillsammans med seminariedeltagarna diskuterar vi hur faktorerna kan påverka branschen, men också hur utmaningar och möjligheter kan mötas smart och lönsamt, säger Erica Lindberg, verksamhetsledare för LRF Häst.

Det är med andra ord upplagt för en spännande inledning av Hästföretagarforum den 24 februari 2022. Först därefter vet vi vad företagarna tror och hoppas på under de kommande åren, och hur de kommer att möta trenderna.